Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG
(08) 62 988 063

(08) 62 988 988

(08) 62 83 8888

Bán hàng (Ms. Trang)

Bán hàng (Ms. Nga)

Bán hàng (Ms. Phương)

Quảng cáo
Liên kết website
Lượt truy cập

Sản phẩm

Bơm hỏa tiễn SWS250-205.5 20 7.5HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-205.5 20 7.5HP 380V

15.842.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS250-133.7 20 5HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-133.7 20 5HP 380V

10.015.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS250-223.7 20 5HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-223.7 20 5HP 380V

10.015.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS250-142.2 20 3HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-142.2 20 3HP 380V

7.885.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS250-82.2 20 3HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-82.2 20 3HP 380V

7.885.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS250-101.5 20  2HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-101.5 20 2HP 380V

6.605.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS250-61.5 20 2HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-61.5 20 2HP 380V

6.605.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS280-711 20 15HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS280-711 20 15HP 380V

35.476.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS250-325.5 20 7.5HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS250-325.5 20 7.5HP 380V

15.842.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS280-45.5 21 7.5HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS280-45.5 21 7.5HP 380V

22.543.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm hỏa tiễn SWS280-57.5 20 10HP 380V

Bơm hỏa tiễn SWS280-57.5 20 10HP 380V

23.926.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm hỏa tiển APP HP 2524

Máy bơm hỏa tiển APP HP 2524

8.900.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-2200 (3HP)

Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-2200 (3HP)

3.546.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-1500 (2HP)

Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-1500 (2HP)

3.036.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 20

Máy bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 20

36.420.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu nhôm HSL250-11.5 26 (2HP)

Bơm tự hút đầu nhôm HSL250-11.5 26 (2HP)

6.130.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu nhôm HSL280-12.2 26 (3HP)

Bơm tự hút đầu nhôm HSL280-12.2 26 (3HP)

8.190.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 26 (3HP)

Bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 26 (3HP)

40.060.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu Inox HSS250-11.5 26 (2HP)

Bơm tự hút đầu Inox HSS250-11.5 26 (2HP)

32.770.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu Inox HSS250-1.75 20

Máy bơm tự hút đầu Inox HSS250-1.75 20

26.490.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Nguyen Van Tien