Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG
(08) 62 988 063

(08) 62 988 988

(08) 62 83 8888

0909 955 527

(Ms. Phương)

0982 941 532

(Ms. Trang)

Quảng cáo
Liên kết website
Lượt truy cập

Sản phẩm

Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-2200 (3HP)

Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-2200 (3HP)

3.546.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-1500 (2HP)

Máy bơm giếng Tân Hoàn Cầu ABC-1500 (2HP)

3.036.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm tự hút đầu Inox HSS250-11.5 26 (2HP)

Bơm tự hút đầu Inox HSS250-11.5 26 (2HP)

32.770.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 26 (3HP)

Bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 26 (3HP)

40.060.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 20

Máy bơm tự hút đầu Inox HSS280-12.2 20

36.420.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu Inox HSS250-1.75 20

Máy bơm tự hút đầu Inox HSS250-1.75 20

26.490.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu Inox HSS250-1.75 26 (1HP)

Bơm tự hút đầu Inox HSS250-1.75 26 (1HP)

29.130.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu Inox HSS250-11.5 20

Máy bơm tự hút đầu Inox HSS250-11.5 20

29.800.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu gang HSP250-1.75 20 (1HP)

Máy bơm tự hút đầu gang HSP250-1.75 20 (1HP)

4.170.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu gang HSP250-11.5 20 (2HP)

Máy bơm tự hút đầu gang HSP250-11.5 20 (2HP)

4.870.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu gang HSP280-12.2 26 (3HP)

Bơm tự hút đầu gang HSP280-12.2 26 (3HP)

7.900.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu gang HSP280-12.2 20 (3HP)

Máy bơm tự hút đầu gang HSP280-12.2 20 (3HP)

7.180.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu nhôm HSL250-11.5 26 (2HP)

Bơm tự hút đầu nhôm HSL250-11.5 26 (2HP)

6.130.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu nhôm HSL280-12.2 26 (3HP)

Bơm tự hút đầu nhôm HSL280-12.2 26 (3HP)

8.190.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu nhôm HSL280-12.2 20 (3HP)

Máy bơm tự hút đầu nhôm HSL280-12.2 20 (3HP)

7.450.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu gang HSP280-13.7 20 (5HP)

Bơm tự hút đầu gang HSP280-13.7 20 (5HP)

8.690.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu gang HSP250-11.5 26 (2HP)

Bơm tự hút đầu gang HSP250-11.5 26 (2HP)

5.350.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Bơm tự hút đầu gang HSP250-1.75 26 (1HP)

Bơm tự hút đầu gang HSP250-1.75 26 (1HP)

4.590.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm tự hút đầu nhôm HSL250-11.5 20 (2HP)

Máy bơm tự hút đầu nhôm HSL250-11.5 20 (2HP)

5.730.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP225-2.75 20

Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP225-2.75 20

2.970.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Nguyen Van Tien