Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG
(08) 62 988 063

(08) 62 988 988

(08) 62 83 8888

0909 955 527

(Ms. Phương)

0982 941 532

(Ms. Trang)

Quảng cáo
Liên kết website
Lượt truy cập

Máy bơm chìm hút bùn

Máy bơm hố móng,bùn loãng APP TAS-750A 1HP có phao

Máy bơm hố móng,bùn loãng APP TAS-750A 1HP có phao

3.550.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm hố móng, bùn loãng APP TAS-750 1HP

Máy bơm hố móng, bùn loãng APP TAS-750 1HP

3.550.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm hố móng, bùn loãng APP MAS-250V

Máy bơm hố móng, bùn loãng APP MAS-250V

3.280.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm hố móng, bùn loãng APP JK-20T/20T 2HP

Máy bơm hố móng, bùn loãng APP JK-20T/20T 2HP

7.900.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm hố móng, bùn loãng APP BAV-250SA

Máy bơm hố móng, bùn loãng APP BAV-250SA

2.530.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm, hố móng, bùn đặc APP DSP-150T 15HP

Máy bơm chìm, hố móng, bùn đặc APP DSP-150T 15HP

46.700.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm, hố móng, bùn đặc APP DSP-100T 10HP

Máy bơm chìm, hố móng, bùn đặc APP DSP-100T 10HP

36.800.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm, hố móng, bùn đặc APP DSP-50T 5HP

Máy bơm chìm, hố móng, bùn đặc APP DSP-50T 5HP

18.200.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm bùn lỏng cát APP KT-475 10HP

Máy bơm bùn lỏng cát APP KT-475 10HP

52.038.300 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm bùn lỏng cát APP KT-675 10HP

Máy bơm bùn lỏng cát APP KT-675 10HP

52.038.300 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm bùn lỏng cát APP KT-4110 15HP

Máy bơm bùn lỏng cát APP KT-4110 15HP

56.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADVS 52.2 3HP

Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADVS 52.2 3HP

16.389.500 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADVS 53.7 5HP

Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADVS 53.7 5HP

19.500.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 53.7 5HP

Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 53.7 5HP

22.600.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 52.2 3HP

Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 52.2 3HP

19.400.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 51.5 2HP

Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 80ADL 51.5 2HP

17.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 65ADL 51.5 2HP

Máy bơm chìm hút bùn lỏng APP 65ADL 51.5 2HP

15.800.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm chìm hút bùn HSF280-1.75 26 (P)

Máy bơm chìm hút bùn HSF280-1.75 26 (P)

4.940.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm chìm hút bùn HSF280-1.75 26

Máy bơm chìm hút bùn HSF280-1.75 26

4.100.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Máy bơm chìm hút bùn HSF250-1.75 26 (P)

Máy bơm chìm hút bùn HSF250-1.75 26 (P)

4.250.000 VNĐ
Đã bao gồm 10% VAT
Nguyen Van Tien